top of page

Startaccu doormeten

Dus u wilt een camper

De startaccu van mijn camper levert na een flinke reis of na aansluiting op walstroom pakweg 12.4 V. Dat lijkt goed. Maar na twee dagen stilstand zakt het voltage terug naar 12.0 V. Dat blijft dan ook wel enige tijd zo. Maar is dat niet wat weinig?

 

De startaccu van een camper moet voldoende spanning kunnen leveren om de camper te starten. Dat geldt voor elke auto. Van de startaccu van een camper wordt echter meer gevraagd dan bij een personenauto. Er zijn nogal wat sluipverbruikers op de accu aangesloten. Denk aan een marterverjager en een achteruitrijcamera, die tijdens stilstand nog een beetje stroom vragen. Een naviceiver (autoradio + navigator + scherm voor de achteruitrijcamera) vraagt zelfs erg veel stroom en kan de startaccu gedurende een dag stilstand leegtrekken.

Er kan dus een behoorlijke aanslag worden gepleegd op de startaccu en dat ga je vooral merken als de motor in het koude jaargetijde wordt gestart. Juist dan moet de startaccu in optimale conditie zijn.

 

We onderscheiden de rusttest en de stresstest.

De rusttest: geen gebruikers

Een voldoende opgeladen startaccu van 12 V behoort in rust - dus als alle (grote) verbruikers zijn uitgeschakeld - tussen 12.4 V en 12.7 V aangeven. 

De stresstest: starten

Bij het starten van de motor moet het voltage niet onder 9.6 V zakken. Als de motor na het starten is aangeslagen gaat de dynamo werken en je zult zien, dat het voltage na een paar minuten tussen 14 V en 14.5 V kan komen. Met dat voltage laadt de dynamo de startaccu en de woonruimteaccu op. Het kan uren duren voordat een vrijwel lege accu tijdens het rijden door de dynamo volledig is opgeladen.

 

Als het voltage een te lage rustspanning (onder 12.0 V) of stressspanning (onder 9.6) laat zien, dan is de startaccu waarschijnlijk aan het einde van zijn levensduur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rusttest en de laadtoestand kan je zelf - globaal - meten met een multimeter, maar voor exacte beoordeling is een moderne, volledig gesloten, accu is een digitale accutester van de garage noodzakelijk. Bovendien kan een startaccu in prima conditie verkeren, maar tijdens de rit door de dynamo onvoldoende worden opgeladen: goede accu, slechte dynamo. Dan kom je op het terrein van de  echte vakmensen.  

 

Voor een globale meting met de multimeter moet je het volgende doen.  

 

De veiligheid

Wees altijd voorzichtig:

  • doe ringen e.d. af

  • doe handschoenen aan

  • zet een veiligheidsbril op

  • laat de accukabels in geen geval tegen de carrosserie komen en bindt ze eventueel vast met tieribs

  • laat geen gereedschap vallen op de polen en klemmen.  

De accu vinden en vrijmaken

Allereerst moet je de startaccu zoeken: onder de motorkap, onder de bijrijdersstoel of tussen dashboard en voorstoelen onder een afdekplaat in de bodem. Op de accu staat wat voor soort accu het is. In mijn geval is het een Exide Premium Accu 12V 100Ah (20h). 

 

Eventueel de accuklemmen en -polen schoonmaken

Als de accu is vrijgemaakt kan je aan de pluspool zien hoeveel extra verbruikers zijn aangesloten. Ook kan je beoordelen of de accuklemmen en -polen niet gecorrodeerd zijn. Bij corrosie kan je de accuklemmen losmaken en met een oude tandenborstel schoonmaken door eerst de klem van de minpool te verwijderen en daarna de klem van de pluspool. De minpool is meestal voorzien van een zwarte afdekkap en de pluspool van een rode. Ook staan er een min- en een plusteken op de accu.

De rusttest

  • zet de schakelaar van de multimeter op het meten van 20 V gelijkspanning (V- DC).

  • de zwarte kabel van de multimeter moet op de COM-aansluiting (midden), de rode op de V-aansluiting (rechts), dus niet in de linker aansluiting, want die is voor 10 A-metingen.

  • houd de zwarte pen tegen de minpool en de rode tegen de pluspool van de accu.

De multimeter geeft op het display meetresultaat aan, een spanning van bijvoorbeeld 12.4 V of 12.6 V. Die waarde geeft aan in welke mate de accu is opgeladen.

 

De stresstest

Houd de pennen van de multimeter net als bij de rusttest tegen de minpool en de pluspool en start de camper. Als het goed is daalt het voltage tijdens het starten niet verder dan 9.6 V en zal het voltage gaan stijgen tot boven 14 V als de dynamo na het aanslaan zijn werk gaat doen.

Monteren

De accuklemmen moeten in omgekeerde volgorde weer worden vastgemaakt: eerst de pluspool, dan de minpool. 

Al met al zou je met 12.0 V verwachten, dat de je aan een nieuwe startaccu toe bent. Dat zat anders. Een camper is een complex apparaat. Zie onder dynamo. 

bottom of page