top of page

De juridische koop van een camper

Dus u wilt een camper

Aanschaf juridisch

 

Een nieuwe of gebruikte camper aanschaffen is voor de meeste mensen een flinke uitgave. Zowel bij de koop van een nieuwe als een tweedehands camper kan je te maken krijgen met gebreken. Dan wil je garantie te hebben om op terug te vallen.

 

Wat is garantie eigenlijk?

Met een garantie zegt de verkoper toe dat zijn product bepaalde eigenschappen heeft. Bij een gebrek kan de koper beroep doen op de garantie en de verkoper moet dan het gebrek kosteloos herstellen. Dat is het principe.

Vertoont het product een gebrek, dan moet je de verkoper de gelegenheid geven het gebrek te herstellen binnen een redelijke termijn. Een redelijke termijn is normaliter twee weken. Ga je zonder overleg met de verkoper naar een ander, dan worden de herstelkosten logischerwijs niet vergoed.

Het voordeel van garantie is dat je tijdens de garantieperiode bij een gebrek alleen hoeft aan te tonen wat er kapot is. Het is aan de verkoper het tegendeel te bewijzen, of dat het product stuk is gegaan door verkeerd gebruik

 

Soorten garantie

Ook al kopen we bijna elke dag wel een product, veel mensen weten niet dat er 3 soorten garanties bestaan:

 1. een wettelijke garantie

 2. een aanvullende fabrieksgarantie

 3. een aanvullende verkopersgarantie.

 

a) Wettelijke garantie

De koper heeft wettelijk recht op een deugdelijk product, een product dat een zekere tijd zonder problemen doet waarvoor het bedoeld is. De wettelijke garantie geeft recht op reparatie, vervanging of geld terug als het product niet deugdelijk is.

Daarvoor is geen vaste termijn aangegeven. De termijn is afhankelijk van de economische levensduur van een product en het gebruik. Die verschillen allebei van product tot product en van gebruiker tot gebruiker:

 • van een nieuwe topcamper mag je verwachten dat die langer zonder mankeren functioneert dan van een tweedehands instapmodel;

 • van een gebruikte camper van 3 jaar oud met 28.000 km mag je meer verwachten dan van een 15 jaar oud beetje met 194.000 km op de teller;

 • van een accu weet iedereen dat die met pakweg 5 jaren versleten is, maar als de koper de accu volledig laat leeglopen kan de accu door onoordeelkundig gebruik na een week al stuk zijn;

 • banden gaan bij goed gebruik 60.000 km mee, maar zijn bij voortdurend met spinnende voorwielen wegrijden met een Fiat Ducato met soms 10.000 km al aan vervanging toe.

Wat de levensduur is moet de verkoper als expert zo aan de koper kunnen vertellen. Het is goed om geen discussie over te krijgen over de wederzijdse verwachtingen door die verwachtingen zwart op wit te zetten.

Je kan volgens artikel 7:17 BW herstel van het gebrek of vervanging van het product van de verkoper eisen als je kunt aantonen dat het product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de overeenkomst mag verwachten. Welke eigenschappen je mag verwachten van het product is onder andere afhankelijk van:

 • het soort product

 • de kwalificaties die de fabrikant geeft in de brochure

 • de prijs

 • het bouwjaar

 • de kilometerstand

 • de verkoper (dealer of particulier)

 • de informatie van de verkoper

 • de informatie op de koopovereenkomst.

 

De koper heeft dus altijd recht op de wettelijke garantie, maar de verwachte levensduur van het product en het gebruik zijn bepalend voor de garantieduur.

Voor de bewijslast van de wettelijke garantie geldt wel een vaste termijn:

 • als binnen 6 maanden na aanschaf een mankement optreedt gaat de wet ervan uit, dat het geleverde product een gebrek heeft. De verkoper moet aantonen dat het mankement het gevolg is van verkeerd gebruik

 • na die 6 maanden ligt de bewijslast bij de koper. Dan moet hij aantonen dat het gebrek niet aan hem ligt.

 

b) Aanvullende fabrieksgarantie

De fabrieksgarantie kan je zien als een aanvulling in duur en in voorwaarden op de wettelijke garantie. In de afgesproken koopvoorwaarden staat dan vermeld hoe lang de fabrieksgarantie geldt. Zolang als de fabrieksgarantie duurt ligt de bewijslast op de schouders van de fabrikant. Daarom hebben de fabrikanten vaak als voorwaarde opgenomen, dat de consument de camper jaarlijks laat onderhouden door een door de fabriek erkende dealer. Zonder schriftelijke verklaring van de dealer geen garantie. Als de fabriek geen garantie (meer) geeft kan de koper zich wel weer beroepen op de wettelijke garantie. Vanaf zes maanden na aanschaf ligt de bewijslast bij de koper dat het mankement hem niet aan te rekenen is.

 

c) Aanvullende verkopersgarantie

De verkopersgarantie kan je eveneens zien als een aanvulling in duur en in voorwaarden op de wettelijke garantie. In de afgesproken koopvoorwaarden staat dan vermeld hoe lang de verkopersgarantie geldt en wat de garantie inhoudt.

Soms wordt er verwezen naar de fabrieksgarantie of de BOVAG-garantie. BOVAG-garantie krijg je op occasions vanaf € 4.500,- of vanaf 35% van de cataloguswaarde. Als de verkoper  aangesloten is bij de BOVAG moet er op de koopovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk vanaf worden gezien en anders geldt de BOVAG-garantie. Een voordeel van de BOVAG-garantie is de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Is de verkoper geen lid van de BOVAG dan worden vaak eigen voorwaarden gebruikt, zoals 6 maanden garantie “op het draaiende gedeelte” of “op motor en versnellingsbak” en worden andere gebreken uitgesloten, zoals vochtschade.

 

De verkoper heeft vaak als voorwaarde opgenomen, dat de consument de camper jaarlijks door hem laat onderhouden. Als de verkoper geen garantie (meer) geeft kan de koper zich wel beroepen op de wettelijke en op de eventuele fabrieksgarantie. Vanaf zes maanden na aanschaf ligt voor de wettelijke garantie de bewijslast bij de koper dat het mankement hem niet aan te rekenen is.

In de praktijk verwijzen verkopers soms naar de fabriek: “Ik zal de fabriek bellen en kijken of de fabriek u tegemoet wil komen”. Dat is de omgekeerde wereld. De koper heeft met de verkoper te maken, niet met de fabriek. De fabrieksgarantie moet worden beschouwd als een aanvulling op de garantie die de verkoper verstrekt (verkopersgarantie) en de wettelijke garantie.      

 

Schriftelijk en mondeling

Een garantie hoeft niet schriftelijk te worden gegeven. Een mondelinge toezegging is net zo goed een bindende afspraak. Maar als de verkoper later moeilijk gaat doen en de toezegging ontkent is Leiden in last. De koper moet dan alsnog zien te bewijzen, dat er garantie is afgesproken. Schriftelijke garantie heeft daarom altijd de voorkeur.

Maak bij de koop duidelijk afspraken over welke garantie van toepassing is en welke gebreken onder de dekking vallen. Leg deze afspraken ook expliciet vast in de koopovereenkomst.

 

Algemene voorwaarden

Een koopovereenkomst voor een camper bevat meestal slechts een paar zinnen: welk voertuig wordt tegen welke prijs met welke opties door de verkoper verkocht en geleverd aan de koper. Soms staat er ook nog in algemene termen bij omschreven wanneer de verkoper daadwerkelijk denkt te leveren. Voor de overige voorwaarden wordt doorgaans verwezen naar de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden wordt meestal informatie gegeven over de volgende onderwerpen:

 • de duur van de garantie

 • de onderdelen van de garantie

 • de kosten die voor rekening van de koper blijven

 • de voorwaarden waaronder de garantie wordt verstrekt

 • vormen van de garantie (fabrieksgarantie, BOVAG-garantie, andere voorwaarden).

 

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Bij de aanschaf van een nieuwe camper mag je erop rekenen dat de camper de eigenschappen heeft die voor een normaal gebruik nodig zijn. Desalniettemin heb je als koper van een nieuwe camper een onderzoeksplicht: wordt je nieuwe camper daadwerkelijk geleverd volgens de folder met het heavy chassis, de 3.0 liter motor, de 16 inch velgen en zijn de banden van een recente fabricagedatum? Ook met een nieuwe camper kan worden proefgereden.

Bij de koop van een tweedehands camper heeft de koper een verdergaande onderzoeksplicht dan bij de koop van een nieuwe. Het ligt voor de hand om in ieder geval een proefrit te maken. Ook is het verstandig om met gerichte vragen na te trekken of de camper over de verwachte eigenschappen beschikt. Klopt de kilometerstand? Zijn de vermelde opties daadwerkelijk aanwezig? Zijn de banden van een recente fabricagedatum? De koper is een leek en mag bij zijn onderzoek afgaan op wat de verkoper over het product vertelt. De verkoper heeft bovendien een informatieplicht. Hij moet de koper informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.

Een particuliere koper is minder deskundig dan een professional. Daarom ligt het in de rede, dat de koper zich in een voorkomend geval deskundig laat adviseren, bijvoorbeeld door middel van een aankoopkeuring.

 

Gebrek

Als het product niet voldoet moet de koper zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 maanden na ontdekking van het gebrek, de verkoper daarvan op de hoogte stellen. De koper kan zelfs zijn recht op garantie verspelen als je daarmee te lang wacht.

 

Inruil

Als je een andere camper koopt en tegelijkertijd je eigen camper inruilt zijn er ook punten waar je op moet letten.

Een koper, die een camper inruilt, heeft ook een mededelingsplicht. De koper is immers doorgaans op de hoogte van het in te ruilen voertuig en moet de verkoper informeren over technische mankementen en schade. Je hoort te melden, dat de motor olie lekt, dat de airco niet koelt en dat de achterwand vochtproblemen kent, tenzij je het niet weet of niet kunt weten. 

De verkoper heeft als professional ook een onderzoeksplicht en accepteert een risico als het in te ruilen voertuig later gebreken blijkt te vertonen. 

Soms heeft de verkoper belang bij je in te ruilen camper voor de levering van je nieuwe camper. Mocht de verkoper in de tussentijd in een faillissement terecht komen, dan ben je je in te ruilen camper kwijt als die niet meer op je naam staat. Je loopt daarentegen ook een risico als je blijft rijden in je in te ruilen camper en schade rijdt of een technisch mankement krijgt. De verkoper heeft immers een camper zonder schade en gebrek ingeruild.   

 

Betalen bij levering

Een camper betaal je volgens de hoofdregel pas bij levering, maar het is logisch, dat de verkoper een beetje zekerheid wil hebben en een zekere aanbetaling vraagt. De aanbetaling mag volgens de wet maximaal de helft van de totale aankoopsom zijn. Een groot bedrag aanbetalen is niet verstandig. Bij een faillissement van de verkoper moet je aansluiten in de rij van schuldeisers en waarschijnlijk sta je achteraan.

Het meest zekere is het aankoopbedrag verminderd met de eventuele aanbetaling pas bij levering van de camper te betalen na een proefrit en nadat je je ervan hebt vergewist dat alles volgens afspraak klopt en het kenteken op je naam is gezet.

bottom of page